Afval, we creëren het allemaal en gooien we het ook allemaal weg. Zo kun je denken aan verpakkingsmaterialen van etenswaren, etensresten, karton en zijn er nog veel meer soorten afval. Per jaar gooien we gemiddeld zo’n 490 kilo afval weg, een aantal wat net iets boven het Europees gemiddelde ligt. Echter belandt niet al ons afval in de afvalcontainer voor het restafval, omdat we in ieder geval gemid 58 procent gescheiden inleveren. Waarom is het afval scheiden nu zo belangrijk en wat kunnen we hiermee bereiken wanneer we dit allemaal doen? Laten we er eens naar kijken!

De voordelen van afval scheiden

Tegenwoordig is het erg belangrijk om ons afval te scheiden. We maken onderscheid in rest, gft-, plastic- en papieren afval, maar zijn er nog veel meer kleine afvalstromen waar we het afval in kunnen onderverdelen. Het uitgangspunt van het scheiden van ons afval is omdat er vele waardevolle materialen kunnen zitten in ons afval. Van papier en karton kan er nieuw karton gemaakt worden, de fabrikant maakt van gerecycled plastic nieuwe producten, gerecycled glas zul je terugvinden als bierflesjes en heeft zo iedere afvalsoort een uiteindelijke bestemming. Steeds meer producten zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal, wat we dus met elkaar kunnen realiseren! Alleen het afval waar we verder niets mee kunnen, het restafval, zal worden verbrand. Maar wanneer we met zijn allen het afval zo goed mogelijk scheiden, blijft de hoeveelheid van deze afvalsoort minimaal!

Makkelijk afval scheiden, ook voor bedrijven 

Nu is het zo dat particulieren vanuit de gemeente beschikken over de juiste afvalcontainer en faciliteiten voor iedere afvalsoort. Papier, GFT en restafval zal de particulier scheiden in de afvalcontainer, terwijl er voor glas en plastic verschillende inzamelpunten zijn. Een ondernemer is met zijn of haar bedrijf echter zelf verantwoordelijk voor het scheiden van het afval. Het is hier mogelijk om een afvalcontainer te huren bij een afvalverwerkingsbedrijf, om zo de recycling van het afval alsnog mogelijk te kunnen maken. Je huurt een afvalcontainer voor de gewenste afvalsoorten, bepaald een ophaalfrequentie, waarna het afvalverwerkingsbedrijf de afvalcontainer zal legen en je ook met jouw onderneming zorgt voor de juiste afvalverwerking.

Wanneer iedereen een bijdrage levert aan het scheiden van afval, kunnen we constant gerecycled materiaal gebruiken. Het is dus niet nodig om nieuwe grondstoffen aan te breken, waardoor we elkaar en de wereld zullen helpen. Schaf snel een afvalcontainer aan of hier deze bij een afvalverwerkingsbedrijf, waarna ja vanaf nu al kunt beginnen met afval scheiden!