Ongelukken komen in het verkeer helaas vaak voor. Dergelijke ongevallen kunnen een gigantische impact hebben op je leven. Bij auto-ongelukken ontstaat er vaak letsel bij de bestuurder en/of de inzittenden van de auto. Zo kunnen er klachten aan de rug of nek ontstaan. Sommige mensen krijgen daarnaast klachten die passen bij een whiplash. 

 

Heb je fysiek of mentaal letsel overgehouden aan een ongeluk met de auto? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding van dit letsel van de andere partij of de verzekeraar van deze partij. Dit hangt ervan af of de andere partij aansprakelijk kan worden gesteld. Soms is dit al kort na het ongeval te bepalen, bijvoorbeeld wanneer er na het ongeluk een proces-verbaal is opgesteld door de politie. Het komt echter steeds vaker voor dat er geen proces-verbaal wordt opgemaakt. In deze gevallen moet je dus zelf het bewijs aanleveren om de andere partij aansprakelijk te stellen. 

Op welke vergoedingen heb je mogelijk recht?

Vaak hebben mensen geen enkel idee wat zij aan vergoeding kunnen vragen voor het opgelopen letsel. Ze denken er vaak niet eens aan om een claim in te dienen voor deze schade en verhalen alleen de reparatiekosten van hun auto op de andere partij. Dit is zonde, want na een dergelijk ongeval zul je als benadeelde vaak nog veel meer andere kosten maken als gevolg van het ongeluk. Deze kosten zouden vergoed kunnen worden. Dit soort kosten zijn bijvoorbeeld eigen bijdragen aan je ziektekosten, reiskosten, het bezoek aan een medisch professional of het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook kan er smartengeld vergoed worden, bijvoorbeeld wanneer je pijn en/of letsel hebt overgehouden aan het ongeval, kosten moet maken voor een operatie of wanneer je permanent letsel hebt overgehouden aan het ongeluk.

 

Letselschadevergoeding claimen

Wil jij weten of je recht hebt op een schadevergoeding voor jouw opgelopen letsel? Dan doe je er goed aan om een letselschade specialist in te schakelen. Een dergelijke specialist kan jouw belangen behartigen en je helpen in kaart te brengen welke schade je hebt geleden, welke kosten er gemaakt zijn en hoe hoog de schadevergoeding zou moeten zijn. Wanneer je de andere partij aansprakelijk gaat stellen voor de schade en hier een vergoeding van gaat eisen, heb je echt een goede en gespecialiseerde advocaat op het gebied van letselschade nodig. Ga jij een advocaat zoeken voor het claimen van je geleden letselschade? Kies dan voor een advocaat die aangesloten is bij het Register Letselschade, zoals deze letselschade advocaat Amersfoort.